Venus
2020年02月24日 星期一

当前位置:首页 > 标准立项公告 > 详细

2019年第14号中国国家标准公告

发布时间:2019-12-12 来源:福建省标准化研究院

 

关于批准发布《旋转电机 定额和性能》等177项国家标准和2项国家标准修改单的公告

 

国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《旋转电机和性能》等177项国家标准和2项国家标准修改单,现予以公布。

                                                                 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会

                                                                                  2019-12-10

附件:2019年第14号.docx

福建省标准化研究院 Copyright©2012
电话0591-87580581